Aluminiumtillverkning

Vi utvecklar råvaran till olika produkter genom bearbetning av företagets alla kompetenser, såsom svetsning, maskinbearbetning och kapning. Dessutom kan vi erbjuda vidareförädling inom företaget eller med hjälp av våra samarbetspartners. Vi ombesörjer hela kedjan till den leveransklara produkten.

Se exempel nedan på tillverkning i aluminium som vi utfört.