Personuppgiftspolicy

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter vid din kontakt med oss.

Din personliga integritet är viktig för oss och behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning så som dataskyddsförordningen (GDPR).

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att vi ska kunna fullföra våra tjänster och tillhandahålla våra produkter. Dessutom behandlar vi personuppgifter för att vi ska kunna kommunicera med varandra och för att vi ska kunna hantera betalningar mellan oss.

Vi behandlar uppgifter som vi får när du

 • är kund hos oss
 • är leverantör till oss
 • söker anställning hos oss
 • är anställd hos oss
 • besöker vår hemsida (cookies)
 • på annat sätt har kontakt med oss

De kategorier av personuppgifter vi behandlar om dig kan bland annat vara namn, e-postadress, telefonnummer och adress. Personnummer, kontonummer och liknande uppgifter behandlas endast om så krävs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter och tjänster gentemot dig.

Vi lämnar dina uppgifter vidare i de fall där det krävs när vi anlitar externa företag för att utföra vissa tjänster åt oss eller i de fall vi är skyldiga enligt lag och gällande förordningar.

Du har rätt att kontakta oss för att begära följande kring dina personuppgifter

 • information om behandlingen
 • rättelse
 • radering
 • dataportabilitet
 • begränsning

För att göra detta, kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan.

Den rättsliga grunden för vår behandling är genom att vi har ett avtal, samtycke eller rättslig förpliktelse. Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke, kan du när som helst skriftligen återta detta samtycke, se kontaktuppgifter nedan.

Personuppgiftsansvarig är Sydcon AB. Har du frågor eller klagomål kring vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss via:

– telefon: 070 – 293 03 81
– e-post: fredrik.mollerstrom@sydconab.se
– postadress: Sydcon AB, Spoltarevägen 2, 289 43 Broby

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning har du även möjlighet att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen via:

– telefon: 08 – 657 61 00
– e-post: datainspektionen@datainspektionen.se
– postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm