Företaget

Företagets verkstadslokal

Sydcon AB är ett företag som grundades år 2003.

Vi har sedan starten bedrivit ett målinriktat arbete, som resulterat i konstruktioner av hög kvalitet.

Under årens lopp har vi samlat mycket erfarenhet från arbeten inom vattenkraft och stora stålkonstruktioner, men också arbetat aktivt inom ett flertal andra branscher.

Verksamheten har exempelvis utvecklats till att också utföra lego-produktioner med inriktning på svetsning, bearbetning, byggnation samt montage- och snickeriarbeten.

Företaget har systerbolag inom försäljning av industrikomponenter, mekanisk verkstad samt en kompressorverksamhet.

Sydcon AB är i dag beläget i Broby med stora verkstadslokaler, funktionsenliga traversbanor, maskinverkstad samt tillgång till blästring och målerianläggning.

Vi utför projekt av olika storlekar och har lång erfarenhet av att driva dessa projekt utifrån ett helhetsperspektiv, där arbetsledning jobbar och samverkar med flera underentreprenörer.

Våra kunder finns i dag inom alla marknadssegment så som kommunal verksamhet, processindustri, stenindustri, gjuteri, järnväg, tillverkningsindustri samt vattenkraft.