Underhåll och reparation

Vi utför underhåll och reparationer åt både små och stora företag.
Exempel på områden är stenindustrin, pappersbruk m.fl.

Vårt systerbolag Kristianstad Elektrotekniska är leverantör med lång erfarenhet av elmotorer, pumpar, transmissioner m.m. till tung industri.

Vi kan med mycket kort varsel utföra felavhjälpande underhåll vid produktionsstopp eller annat uppstått problem.

Vi kan även erbjuda termisk sprutning och dynamisk balansering med korta ledtider.

Underhållsarbete
Linhjul till stenindustri (reparation)