Maskinbearbetning

Vi erbjuder

  • maskinbearbetning i form av fräsning och svarvning, både CNC och manuell
  • kapning och sågning i stål, rostfritt, aluminium m.m.
  • ytbehandling via våra samarbetspartners, ex. rostskyddsmålning, elförzinkning, varmgalvanisering, avspänningsglödgning och härdning

Vi utför

  • speciallösningar för en- eller flerstycksdetaljer
  • reservdelstillverkning, med möjlighet till uppmätning och färdig ritning som följer med detaljen/reservdelen till kund
  • vidareförädling av detaljen
  • hela vägen från ritning till färdig detalj

Vi har

  • korta ledtider
  • nära dialog med kunden
  • mångårig erfarenhet

Före och efter tillverkning

MOTORFÖTTER
Före: blåa delar
Efter: gråa delar

STÖDHJUL
Före

STÖDHJUL
Efter

Tillverkade detaljer

PRESSVERKTYG